Ga naar hoofdinhoud

20220621_161933

20220621_161828

20220621_161809

20220621_161744

20220621_161732

20220621_161414

20220621_161409

20220621_154151

20220621_162514

20220621_162248

20220621_162158

Locatie: Zevenhuizen
Opdrachtgever: Timpaan / BouwN
Uitvoering: Thuis in Bouwen
Ontwerpteam: Lap landscape en urban design (landschap)
Opgeleverd: 2022

Een groene weide, zwanen en riet. 

Bij het eerste bezoek aan de locatie zag we een groene weide, zwanen en riet. Dit was de  inspiratie voor het ontwerp van de vijf typen woningen in dit plan. De woningen hebben een donkere plint als overgang van gras naar het huis. Daarboven is een witte gevel met veelal een rieten kap, af en toe afgewisseld met vlakke pannen of enkele woningen met een plat dak.

Lange lijnen

Het landschaps- en stedenbouwkundig ontwerp is van LAP Landscape & Urban Design. In de basis is het project een ‘Ruimte voor ruimte’ project vanuit de provincie om de vrijliggende kleinschalige glastuinbouw te saneren in ruil voor woonrechten. De glastuinbouw in de Eendragtspolder wordt vervangen door een beperkt aantal woningen.

De polder wordt hersteld door het terugbrengen van de sloten en het watersysteem. Dit brengt weer de lange lijnen in het landschap. Dit is ook als uitgangspunt opgenomen voor de kavels en situering van de woningen, zodat er altijd lange zichtlijnen blijven in het plangebied de polder in.

Verbonden met het water

De centrale waterpartij komt voort uit het verlengde landschap van de Willem Alexander roeibaan. Dit rijke waterlandschap is een paradijs voor watervogels. Iedere woning is verbonden met het water. De kavels hebben uiteenlopende afmetingen variërend tussen de 1000m2 en 2500m2.

Het stedenbouwkundig ontwerp kent drie eilanden, waarvan het eerste eiland een spiegeling is van de huidige lintbebouwing. De overige twee eilanden liggen in de polder. De drie eilanden zijn verbonden met smalle straat met royale groene bermen met bomen en sporadisch bezoekersparkeren. Vanuit deze straat liggen smalle bruggen die de wandelpaden in de polder verbinden met de buurt en het polderlint.

terug naar projecten