Ga naar hoofdinhoud

Aanstekelijk optimisme.
Lean and mean, slank en doelgericht.

Zeinstra Veerbeek Architecten

Zeinstra Veerbeek Architecten is een professioneel marktgericht architectenbureau dat gespecialiseerd is in stedenbouw, woningbouw, utiliteitsbouw, transformatie & renovatie.

Walter Zeinstra (1969) en Remco Veerbeek (1975) zijn beiden afgestudeerd aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft. Naast deze opleiding in de modernistische traditie van de TU hebben wij in de loop van onze carrière een intrinsieke waardering ontwikkeld voor de geschiedenis en traditionele bouwstijlen uit de Nederlandse architectuur en stedenbouw. Onze ontwerpen zijn sterk contextgericht en weten een brug te slaan tussen marktvraag en ambitie.

Met een enthousiast team van ruim twintig professionals wordt er gewerkt aan uiteenlopende projecten; waaronder het realiseren van stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitsplannen, woningbouw op alle schaalniveaus, drijvende villa’s, energie neutrale- en levensloopbestendige woningen, eigentijdse kantoren maar ook met ecologisch bouwen en het realiseren van luxe vakantiewoningen.

Het adviseren van projectontwikkelaars en particulieren in de initiatieffase van een bouwproject, behoort tot onze kernactiviteiten. Wij zien een bouwproject als een traject in samenwerking met de opdrachtgever, van initiatief via ontwerp naar realisering, of het nu om een particulier of een projectontwikkelaar, een woningcorporatie of een (semi-) overheid gaat. Onze opdrachtgevers kunnen daarbij desgewenst in elke fase profiteren van onze kennis en ervaring. We staan ter beschikking van iedereen die bouwplannen heeft. Onze uitvalsbasis is den Haag, onze actieradius het hele land.

Team

Walter Zeinstra
Remco Veerbeek

Walter Zeinstra

Architect-Directeur
Remco Veerbeek
Walter Zeinstra

Remco Veerbeek

Architect-Directeur

Vacatures

Wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe talenten!

Heb je interesse in een baan bij Zeinstra Veerbeek Architecten? Voldoe jij aan de onderstaande eisen? Stuur dan jouw motivatiebrief met CV en wellicht ben je binnenkort onze nieuwe collega!

Jij bent iemand met een afgeronde HBO of TU Bouwkunde opleiding die over goede vakinhoudelijke kennis beschikt. Tevens ben jij breed inzetbaar voor het uitvoeren van bouwkundige teken- en ontwerpwerkzaamheden van ontwerp tot en met uitvoering.

Vanuit een inspirerende werkomgeving werken wij met een jong enthousiast team van 21 medewerkers aan uiteenlopende projecten. Flexibiliteit, communicatieve vaardigheid en zelfstandigheid zijn belangrijk.

Ervaring met Archicad is een pré.

Contactpersoon: Walter Zeinstra
Telefoon: 070-3478594
E-mail: w.zeinstra@zeinstraveerbeek.nl

BIM

BIM staat voor Building Information Modelling, oftewel Bouw Informatie Model.

Zeinstra Veerbeek Architecten werkt sinds 2011 met Archicad, een tekenprogramma dat volledig afgestemd is op BIM.

Uitgangspunt voor BIM is een bestand waar de informatie van het gebouw in aanwezig/verzameld is en van waaruit informatie te verkrijgen is. De informatie die in het centrale BIM (Building Information Modeling) model is ingebracht kan in het juiste formaat ter beschikking worden gesteld aan alle projectleden en –partijen. Hierbij kan rekening gehouden worden met welk type van informatie aan wie wordt verstrekt.

Ontwerpen in 3D bespaart tijd en voorkomt fouten. Daarbij gaat het niet alleen om fouten die gebeuren omdat mensen niet nauwkeurig genoeg werken of omdat dingen vergeten worden, maar ook om fundamentele ontwerpfouten. 3D ontwerpen kunnen een grotere graad aan complexiteit bereiken. Zelfs complexe vormen zijn in real-time op het scherm zichtbaar.

3D BIM

De ontwerppraktijk van architecten en bouwers is met de komst van het Bouw Informatie Model (Building Information Model, BIM) een nieuw tijdperk ingegaan. Dankzij BIM kunnen gebouwen sneller en kostenefficiënter ontwikkeld worden. Fouten en faalkosten worden teruggebracht, aannemers kunnen materiaal besparen en ook niet-deskundige opdrachtgevers krijgen al vanaf de eerste schets een beter begrip van het toekomstige gebouw. BIM is gebaseerd op CAD tekensoftware.

3D CAD

Het ontwerpen in een 3D CAD programma lost een aantal 2D-typische problemen op. In plaats van aparte, niet aan elkaar gekoppelde, tweedimensionale tekeningen wordt met één centraal 3D model gewerkt. Wijzigingen in bijvoorbeeld een plattegrond worden automatisch ook in de doorsneden en de gevelaanzichten bijgewerkt.

Zo wordt van begin af aan met grote nauwkeurigheid ontworpen. In een 3D workflow worden de consequenties van ontwerpbeslissingen meteen duidelijk en kan de bouwkundige haalbaarheid direct ingeschat worden. Faalkosten worden geminimaliseerd.

3D CAD bij Zeinstra Veerbeek Architecten

Zeinstra Veerbeek Architecten ontwerpt sinds 2011 volledig in 3D en gebruikt hiervoor ArchiCAD. Dankzij ArchiCAD zijn de ontwerpen van ZVA niet alleen nauwkeuriger geworden, er is ook een grote ontwerpvrijheid mogelijk.

Ook opdrachtgevers hebben al tijdens de ontwerp fase van een project een tastbaar voordeel aan het gebruik van 3D software. Door middel van de Virtual Building Explorer biedt ZVA zijn klanten virtuele rondleidingen door hun toekomstige gebouw aan. Zelfs ongeoefende mensen krijgen hiermee een indruk van de ruimte en materialisatie van het ontwerp.

Daarnaast kunnen met 3D software al in een vroeg stadium optimalisaties van het ontwerp doorgevoerd worden, bijvoorbeeld om een gebouw duurzamer te maken door het materiaalgebruik te minimaliseren of de energie-efficiëntie te verhogen. Een voorbeeld hiervoor zijn zon/schaduw studies om de passieve energieprestatie van een gebouw te maximaliseren. Het grote voordeel van ontwerpen in 3D zit in de concentratie van kennis in één centraal model. Van de eerste schets tot na de oplevering ondergaat dit model een evolutie waarbij steeds meer en steeds gedetailleerdere informatie wordt vergaard.

Ontwerpen in 3D CAD vraagt wel een andere manier van denken dan werken in 2D. In de beginfase van een project moet tijd in het opzetten van het 3D model geïnvesteerd worden. Maar deze investering wordt in de latere fases ruimschoots weer terugverdiend.

Visualisatie

Zeinstra Veerbeek Architecten beschikt over ruime ervaring in het werken met 3D – tekensoftware.

In het verlengde hiervan zijn wij in staat om snel en slagvaardig pakkende visualisaties en bewegende beelden van projecten te produceren.

Duurzaamheid

De toegenomen welvaart trekt een enorme wissel op onze omgeving, met klimatologische gevolgen van dien. In onze plannen worden daarom diverse middelen ingezet om het milieu te ontlasten. Belangrijk is dat alle betrokken disciplines bij planvorming voor de gebouwde omgeving hun eigen invulling geven aan duurzaam bouwen. Alleen in onderlinge goede samenwerking kan dit op een succesvolle manier.

Duurzaam bouwen beperkt zich niet tot techniek. Bouwen doen we voor de toekomst. Daarom zijn onze ontwerpen evidence-based, levensloopbestendig, flexibel en efficiënt. Architectuur die gekoesterd wordt door de eigenaars/gebruikers en bezoekers en een meerwaarde zijn voor de openbare ruimte.

Materiaal en grondstoffen zijn kostbaar en eindig. Daarom maken wij gebruik van materialen die mooi verouderen en waar mogelijk gerepareerd kunnen worden zonder vervangen te hoeven worden.

Met PV-cellen, koude- en warmte opslag en optimalisatie van het binnenhalen, of juist buitenhouden, van zonlicht wordt de energievraag zo laag mogelijk gehouden. Wij hebben de kennis in huis om al in een vroeg stadium van een project de juiste bouwfysische afwegingen te kunnen maken voor een zo efficiënt mogelijk installatieconcept.

Desgewenst kunnen wij voor een project de benodigde bouwfysische berekeningen betreffende daglicht, ventilatie en BENG aan te leveren. Onze gediplomeerde adviseurs zijn daarvoor volledig gekwalificeerd. Daarmee kunnen wij in een vroeg stadium ontwerpbeslissingen overwegen die voortvloeien uit wettelijke normeringen.