Ga naar hoofdinhoud

31416 – Ext 14-small

31416 – Ext 18-small

31416 – Ext 19-small

31416 – VV 02-small

31416 – Ext 01-small

31416 – Ext 03-small

31416 – Ext 05-small

31416 – Ext 09-small

31416 – Ext 10-small

31416 – Ext 11-small

31416 – VV 01-small

Locatie: Voorschoten
Ontwerp: 2021
Opdrachtgever: Synchroon
Uitvoering: Niersman
Ontwerpteam: Baljon (landschap)
Status: In aanbouw

Fortuyn

De naam Fortuyn refereert aan weelde en rijkdom en legt tegelijkertijd de link naar de naastgelegen Fortuinsloot en refereert aan het verleden van de locatie, waar een tuincentrum gevestigd was.

De wijk is gevestigd op land dat lang agrarische grond is geweest, met karakteristieke boerderijen die zich verspreid over de landen bevonden. De eerste huizen verschenen rond 1900 nadat er een
stoomtram-traject werd aangelegd naar Voorschoten. Veel van deze huizen zijn er nu nog. Ze zijn kenmerkend voor de eerste aanblik van Voorschoten; ze zijn het eerste wat je ziet als je er over de Leidseweg naartoe rijdt.

Om de herkenbaarheid voor bewoners en bezoekers van Voorschoten te behouden hebben we de huizen van de nieuwe woonbuurt in de stijl en de tijdgeest van de woningen en de boerderijen aan de Leidseweg gebouwd.

Drie samenhangende sferen

De wijk kan in drie delen worden opgedeeld. Ieder deel heeft zijn eigen architectonische kenmerken, onder andere een ander type gevel, steenkleur en detaillering zoals rollaag en spekband.

Plantsoenwoningen doen denken aan de eerdergenoemde boerderijen, met kenmerkende kap. Ook heeft dit type huizen een veranda aan de woning. De Laanwoningen doen denken aan de negentiende-eeuwse bouwstijl van de eerste huisjes die zich op deze plek bevonden. De stijl van de Vlietwoning hebben een iets meer industriële uitstraling om de bedrijvigheid te benadrukken van wat eens het doel was van degegraven Korte Vliet.

terug naar projecten