Ga naar hoofdinhoud

21045_VV_V01

21045_AI_stp_Xtra

21045_AI_stp6A

21045_AI_stp5B

21045_AI_stp4

21045_AI_stp3_C

21045_AI_stp2

21045_AI_stp1

21045_AI_stp7B_V04

20220714_140856

20220714_140929

20220714_140916

20220714_141521

20220714_143705

20220714_143835

Locatie: Dordrecht
Ontwerp: 2020
Opdrachtgever: ABB
Uitvoering: ABB
Ontwerpteam: ECHO (landschap)
Status: In aanbouw

Wonen te gast in het landschap.

Deze woonwijk in aanbouw, met 190 koopwoningen komt op de locatie van het voormalige Refaja-ziekenhuis aan de zuidwestrand van Dordrecht. Hier wordt een groene, waterrijke en ruim opgezette woonwijk gerealiseerd. Bij de planvorming zijn eerst het landschap en de natuur vormgegeven. Daarna is gekeken hoe de woningen in dat landschap het best tot hun recht komen. De ambitie is woningen te bouwen in een natuurinclusieve en klimaatadaptieve wijk. Minimaal 40 procent van de openbare ruimte is bestemd voor water en natuur.

Klimaatadaptief

Het landschapsplan grijpt terug op de eigenschappen van het eeuwenoude polderlandschap met stroomruggen, kreken en dijken. Deze historische polderstructuur speelt een belangrijke rol in het zoeken naar mogelijkheden voor klimaatadaptatie. Zo wordt het stelsel van kreken gebruikt (en uitgebreid) voor afwatering. Ook begroeiing die al aanwezig is, wordt zoveel mogelijk gebruikt. Bomen blijven staan. Behalve als ze in een slechte conditie verkeren. Als een gezonde boom écht in de weg staat, wordt deze verplaatst. Voor vleermuizen, die in het oude ziekenhuis nestelden, is een vleermuistoren gebouwd. Daarbij is slooppuin van het ziekenhuis hergebruikt. Het landschappelijke ontwerp is gemaakt door ECHO.

Permanent vakantiegevoel

Omdat het landschappelijke plan leidend is, hebben we er in de architectuur voor gekozen om met een terughoudend en natuurlijk kleurpalet aan de slag te gaan. Het groen steekt mooi af bij de overwegend witte gevels, met accenten in natuurlijk hout. Het gevoel dat de wijk moet oproepen is dat van op vakantie zijn in de natuur. De interactie met de omgeving is onder andere in het ontwerp terug te vinden in de groen begroeide pergola’s en de overstekende daken. De erfafscheidingen zijn zorgvuldig mee ontworpen en er is veel aandacht besteed in de overgangen tussen openbaar en privé. De voortuinen worden bijvoorbeeld al aangelegd en moeten voor minimaal 40% uit groen bestaan.

Natuurinclusief

Alle woningen hebben nestkastjes in de gevels en de overstekken krijgen invliegopeningen zodat vleermuizen en zwaluwen erin kunnen. Watergangen krijgen flauwe oevers met begroeiing zodat watervogels en amfibieën kunnen in- en uitstappen. Aan de rand van het plan is een vleermuistoren gebouwd, waar ook voorzieningen in zijn opgenomen voor insecten en vogels.

terug naar projecten