Aan de Laan van Tinbergen te Rotterdam zijn 38 woningen ontworpen.