Ga naar hoofdinhoud

Zeinstraveerbeek.nl maakt gebruik van cookies voor webstatistieken, om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Om te voldoen aan de privacywetgeving is Google Analytics conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingesteld. We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Het laatste octet van IP-adressen wordt gemaskeerd, “gegevens delen” is uitgezet en we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.