Nieuwbouw van 19 levensloopbestendige patiowoningen in het uitbreidingsplan "Juliahof" te Wateringen met een ruime keuze aan verschillende woningtypes.

In het ontwerp voor Wilhelminahof zijn de in het beeldkwaliteitsplan aangereikte middelen ingezet om de gevraagde afwisseling te bewerkstelligen. Door de kapvorm over twee woningen te draaien en af en toe ook binnen een twee-onder-één-kap woning een dwars- en een langskap toe te passen ontstaat een zeer gevarieerd beeld. Het dorps karakter wordt niet alleen tot uitdrukking gebracht door de lage goothoogte van de woningen maar ook in de detaillering. Onder andere de stevige dakkapellen met de kappen die aangeloefd aansluiten op de hoofdkap, de daklijsten en gootprofilering en de makelaars in de toppen van de "vrijstaande" woningen versterken het regionale en landelijke karakter van de woningen. De stevige profilering in het metselwerk geven de woningen een robuust uiterlijk welke aansluit bij de stoere uitgesproken doch verfijnde en sierlijke architectuur zoals die terug te vinden is in het voormalige gemeentehuis en tuinderswoningen in de omgeving.