In het plan de Weidelanden is in opdracht van woningcorporatie HABEKO een appartementengebouw ontworpen met 30 seniorenwoningen.