Hendrik-Ido-Ambacht: 170 nieuwe huizen met de geur van scheepssloperijen

oevers Hendrik Ido Ambacht

Na een intensief samenwerkingstraject tussen gemeente Hendrik Ido Ambacht, ontwikkelaar ABB, landschapsarchitect MTD, Zeinstra Veerbeek Architecten en de collega's van Groosman is afgelopen december het voorstel gepresenteerd aan de raad voor het buitendijkse woningbouwplan tussen de Veersedijk en de Rietbaan. Het plan grenst aan het grootse landschap van een getijdenrivier. Leden van de gemeenteraad reageerden afgelopen week enthousiast op het plan.

De geschiedenis van de oude scheepssloperijen en de schaal van het rivierenlandschap zijn de dragers van het plan, zo worden de scheepshelling, kranen insteekhaven en schrootbak als historische elementen in het plan opgenomen en krijgen ze een nieuwe, openbare betekenis.