BIM

BIM staat voor Building Information Modelling, oftewel Bouw Informatie Model.

Zeinstra Veerbeek Architecten werkt sinds 2011 met Archicad, een tekenprogramma dat volledig afgestemd is op BIM.

Uitgangspunt voor BIM is een bestand waar de informatie van het gebouw in aanwezig/verzameld is en van waaruit informatie te verkrijgen is. De informatie die in het centrale BIM (Building Information Modeling) model is ingebracht kan in het juiste formaat ter beschikking worden gesteld aan alle projectleden en –partijen. Hierbij kan rekening gehouden worden met welk type van informatie aan wie wordt verstrekt.

0074-1

Ontwerpen in 3D bespaart tijd en voorkomt fouten. Daarbij gaat het niet alleen om fouten die gebeuren omdat mensen niet nauwkeurig genoeg werken of omdat dingen vergeten worden, maar ook om fundamentele ontwerpfouten. 3D ontwerpen kunnen een grotere graad aan complexiteit bereiken. Zelfs complexe vormen zijn in real-time op het scherm zichtbaar.


3D BIM
De ontwerp praktijk van architecten en bouwers is met de komst van het Bouw Informatie Model (Building Information Model, BIM) een nieuw tijdperk ingegaan. Dankzij BIM kunnen gebouwen sneller en kostenefficiënter ontwikkeld worden. Fouten en faalkosten worden teruggebracht, aannemers kunnen materiaal besparen en ook niet-deskundige opdrachtgevers krijgen al vanaf de eerste schets een beter begrip van het toekomstige gebouw. BIM is gebaseerd op CAD tekensoftware.

BIM-2

3D CAD
Het ontwerpen in een 3D CAD programma lost een aantal 2D-typische problemen op. In plaats van aparte, niet aan elkaar gekoppelde, tweedimensionale tekeningen wordt met één centraal 3D model gewerkt. Wijzigingen in bijvoorbeeld een plattegrond worden automatisch ook in de doorsneden en de gevelaanzichten bijgewerkt. archicad-2

Zo wordtvan begin af aan met grote nauwkeurigheid ontworpen.In een 3D workflow worden de consequenties van ontwerpbeslissingen meteen duidelijk en kan de bouwkundige haalbaarheid direct ingeschat worden. Faalkosten worden geminimaliseerd.

3D CAD bij Zeinstra Veerbeek Architecten
Zeinstra Veerbeek Architecten ontwerpt sinds 2011 volledig in 3D en gebruikt hiervoor ArchiCAD. Dankzij ArchiCAD zijn de ontwerpen van ZVA niet alleen nauwkeuriger geworden, er is ook een grote ontwerpvrijheid mogelijk.
Ook opdrachtgevers hebben al tijdens de ontwerp fase van een project een tastbaar voordeel aan het gebruik van 3D software. Door middel van de Virtual Building Explorer biedt ZVA zijn klanten virtuele rondleidingen door hun toekomstige gebouw aan. Zelfs ongeoefende mensen krijgen hiermee een indruk van de ruimte en materialisatie van het ontwerp.

BIM-3
Daarnaast kunnen met 3D software al in een vroeg stadium optimalisaties van het ontwerp doorgevoerd worden, bijvoorbeeld om een gebouw duurzamer te maken door het materiaalgebruik te minimaliseren of de energie-efficiëntie te verhogen. Een voorbeeld hiervoor zijn zon/schaduw studies om de passieve energieprestatie van een gebouw te maximaliseren. Het grote voordeel van ontwerpen in 3D zit in de concentratie van kennis in één centraal model. Van de eerste schets tot na de oplevering ondergaat dit model een evolutie waarbij steeds meer en steeds gedetailleerdere informatie wordt vergaard.
Ontwerpen in 3D CAD vraagt wel een andere manier van denken dan werken in 2D. In de beginfase van een project moet tijd in het opzetten van het 3D model geïnvesteerd worden. Maar deze investering wordt in de latere fases ruimschoots weer terugverdiend.