In opdracht van Procore huisvestings- en facility management bv is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor modernisering en uitbreiding van de entreepartijen van kantoren "de Admiraliteit" te Rotterdam. De kantoren zijn gelegen aan de Admiraliteitskade te Rotterdam. Sinds kort zijn deze kantoren weer beschikbaar voor verhuur.

In het voorstel van december 2010 is een eerste aanzet gegeven om de entreepartijen een meer open en ruimtelijk en daarmee eigentijdser aanzien te geven. Door de trappen buiten het gevelvlak te plaatsen ontstaat er meer ruimte in de hal. Hierdoor is er mogelijkheid, door het aanbrengen van een vide in de entreehal, niet alleen in de diepte maar ook in hoogte een veel meer ruimtelijk en open en daarmee uitnodigend karakter aan de hal te geven. Dit geeft mogelijkheden tot het toevoegen van meer hedendaagse kantoor entreefuncties zoals een receptie, plekken voor kort vergaderen, conferentieruimtes, ontmoeting en informeel overleg.

Om de kwaliteit van de extra ruimte maximaal tot hun recht te laten komen en de huidige opzet van de gevel niet te verstoren, is ervoor gekozen het entreeportaal een transparante en abstracte verschijningsvorm te geven. De duidelijk in de gevel herkenbare bordestrap in eigentijdse vormgeving verwijst naar statige kantoorpanden aan kades van havens en grachten. Hiermee is een uitnodigend gebaar richting de openbare ruimte gedaan. Door de extra hoogte in de entree en de daar toegevoegde functionaliteit in combinatie met de transparantie van het ontwerp van de entree, wordt de mogelijkheid geschapen iets te laten zien van de activiteiten achter de gevel.