Onderzoek naar drijvende wijk

woerden-kranten Harmelen

Bouwen op slappe veengrond brengt op de langere termijn voor gemeentes hoge kosten met zich mee, doordat straten en tuinen blijven zakken, terwijl de woningen op palen gefixeerd staan.

ZVA is gevraagd deel te nemen aan de denktank, geïnitieerd door het Platform Slappe Bodem, waarbij er gezocht wordt naar nieuwe technieken om woonwijken toekomstbestendig te ontwerpen en te bouwen. Het is een actueel thema waar veel gemeentes mee te kampen hebben. Fascinerend om samen met experts vanuit verschillende vakgebieden mee te denken over de toekomst van Nederland.